Back

Natur- och kulturhänsyn – Avverkning grundkurs

This event has expired

Natur- och kulturhänsyn – Avverkning

Utbildningen ska genomföra som en utbildning i fält.

För grundkursen gäller samma innehåll som förnyelse men en extra dag för fördjupning av målbilder i fält.

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse.

Teoretisk del

SYNs webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:

Målbilder kopplade till:

  • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
  • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
  • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
  • Hänsyn till vatten och överfarter
  • Körskador (Körning i skogsmark)
  • Naturvärdesträd
  • Död ved
  • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)

Boka nu!

Start Time

00:00

25 februari, 2021

Finish Time

00:00

25 februari, 2021

Address

Svensk Skogsservice AB i ED - Gamla Bengtsforsvägen 7, 66832 Ed

Instruktörer